Číslo objednávky: 4.

Dodávateľ: BellCon s.r.o., IČO: 46300287, Adresa sídla: 261, 919 03 Horné Orešany

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: rekonštrukcia kancelárií

Dátum vystavenia: 09.01.2017

Zverejnené: 18.01.2017

Cena: 3 900,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: