Číslo objednávky: 2.

Dodávateľ: Emanuel Milo, IČO: 40625486, Adresa sídla: 900 86 Budmerice 228

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: oprava plynového kotla a výmena plynového ohrievača vody

Dátum vystavenia: 09.01.2017

Zverejnené: 18.01.2017

Cena: 1 232,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: