Číslo objednávky: 77

Dodávateľ: Ľuboš Imrichovič, IČO: 41153286, Adresa sídla: Košolná 40

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: informačné panely

Dátum vystavenia: 06.12.2016

Zverejnené: 19.12.2016

Cena: 750,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: