Číslo objednávky: 76

Dodávateľ: PRO, s.r.o., IČO: 36021563, Adresa sídla: Rudlovská 53, Banská Bystrica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: pozdravy 2017

Dátum vystavenia: 05.12.2016

Zverejnené: 05.12.2016

Cena: 21,40 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: