Obec Lošonec

Objednávky

Číslo objednávky Ročník Predmet objednávky Cena Zverejnené Dodávateľ
49. 2017 tonery 26,99 € 12.10.2017 Stanislav Dubec
48. 2017 kancelárske potreby 84,61 € 12.10.2017 PAPERA s.r.o.
47. 2017 váha do ŠJ 168,00 € 12.10.2017 VÁHY PILÁT, s.r.o.
46. 2017 projekt pre stavebné povolenie " Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Lošonec" 1920,00 € 12.10.2017 IN-PRO s.r.o.
45. 2017 publikácia "Rozpočet obce a VÚC" 14,40 € 28.09.2017 Wolters Kulwer, s.r.o.
44. 2017 poštové poukazy R pre ŠJ 0 € 27.09.2017 Slovenská pošta, a.s.
43. 2017 odborná prehliadka plynových kotlov v nájomnom dome 385,00 € 27.09.2017 Rábara Peter
42. 2017 čistenie kanalizácie v MŠ 0 € 25.09.2017 KANAL M.P.S.
41. 2017 odborná prehliadka plynových zariadení 180,00 € 05.09.2017 Rábara Peter
40. 2017 stožiar na vlajku 104,00 € 05.09.2017 CREATIVE SK, s.r.o.
39. 2017 zrezanie stromov 35,00/hod € 05.09.2017 Ľuboš Genčúr
38. 2017 tonery 68,77 € 14.08.2017 Soft-Tech, s.r.o.
37. 2017 materiál pre DHZO 870,70 € 14.08.2017 PYROKOMPLET s.r.o.
36. 2017 geodetické práce pre novú cestu Záhumenice 800,00 € 14.08.2017 Ing. Jozef Fančovič
35. 2017 koberec 223,10 € 10.08.2017 ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
34. 2017 materiál pre DHZ 510,00 € 10.08.2017 FIDRICH MILAN TOP FIRE
33. 2017 kancelárske potreby 54,55 € 12.07.2017 PAPERA s.r.o.
32. 2017 tonery 26,99 € 12.07.2017 Stanislav Dubec
31. 2017 kancelárske potreby 54,31 € 29.06.2017 PAPERA s.r.o.
30. 2017 čistenie miestnych komunikácií na hod. 10,00 € 29.06.2017 BellCon s.r.o.