Obec Lošonec

Objednávky

Číslo objednávky Ročník Predmet objednávky Cena Zverejnené Dodávateľ
73. 2018 pomôcky pre predškolákov 345,25 € 14.11.2018 Nomiland, s.r.o.
72. 2018 kancelárske potreby 56,38 € 07.11.2018 PAPERA s.r.o.
71. 2018 pero s gravírovaním 102,90 € 07.11.2018 National Pen
70. 2018 jesenná deratizácia 60,00 € 07.11.2018 Ladislav Kaľuha, DDD Alfa
69. 2018 vývoz ČOV a žúmp 240,00 € 07.11.2018 PD Smolenice
68. 2018 tonery 210,00 € 25.10.2018 Magic Print s.r.o.
67. 2018 materiálno-spotrebné normy 55,80 € 25.10.2018 Ballux. spol. s.r.o.
66. 2018 vzdelávanie v obl. mediálneho tréningu a sebarozvoja 800,00 € 22.10.2018 Honor Gate s.r.o,
65. 2018 plakety s gravírovaním 99,20 € 19.10.2018 Victoria Ag Art, s.r.o.
64. 2018 hudobná produkcia 180,00 € 18.10.2018 Miroslav Vlachovič - SVH - Vlachovič
63. 2018 erb obce 94,80 € 10.10.2018 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama
62. 2018 skladané a nástenné mapy 33,00 € 05.10.2018 CBS spol, s.r.o.
61. 2018 obrazy pre dôchodcov 124,50 € 01.10.2018 PROGRUP SK, s.r.o.
60. 2018 kancelárske stoličky 208,90 € 01.10.2018 Sconto Nábytok, s.r.o.
59. 2018 tabuľky ku kamerovému systému 15,00 € 26.09.2018 fabrico s.r.o.
58. 2018 notebook do MŠ 442,33 € 26.09.2018 EUROLINE computer, s.r.o.
57. 2018 čistenie žľabov na bytovom dome 0,00 € 24.09.2018 Ľuboš Genčúr
56. 2018 čistenie kanalilzácie 0,00 € 24.09.2018 KANAL M.P.S. s r.o.
55. 2018 kancelárske príslušenstvo 130,17 € 06.09.2018 Alza.cz
54. 2018 predplatné časopisu Stromáčik 28,00 € 06.09.2018 Strom života