Číslo faktúry: 228.

Dodávateľ: Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany, IČO: 37840177, Adresa sídla: Jarmočná 3, Hlohovec

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: externý manažment k projektu na DS

Uhradené: 09.11.2018

Zverejnené: 14.11.2018

Cena: 5 420,40 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: