Číslo faktúry: 221.

Dodávateľ: V-architekt s.r.o., IČO: 51712229, Adresa sídla: Ľubľanská 1652/2, 831 02 Bratislava-Nové Mesto

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: Obnova verejných priestranstiev

Uhradené: 19.10.2018

Zverejnené: 25.10.2018

Cena: 5 101,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: zálohová faktúra vo výške 1275,25 € uhradená 20.7.2018