Číslo faktúry: 219.

Dodávateľ: Honor Gate s.r.o,, IČO: 51334062, Adresa sídla: Pekárska 23, 917 01 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: vzdelávanie v oblasti mediálneho tréningu a sebarozvoja

Uhradené: 25.10.2018

Zverejnené: 25.10.2018

Cena: 800,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: