Číslo faktúry: 196.

Dodávateľ: Sconto Nábytok, s.r.o., IČO: 44731159, Adresa sídla: Nová 8144/10, 917 01 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: kancelárske stoličky

Uhradené: 25.09.2018

Zverejnené: 03.10.2018

Cena: 208,90 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: