Číslo faktúry: 194.

Dodávateľ: VEL SYSTEM, s.r.o., IČO: 36341487, Adresa sídla: Husitská cesta 247/4 916 01 Stará Turá

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: známky pre psa

Uhradené: 24.09.2018

Zverejnené: 24.09.2018

Cena: 92,40 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: