Číslo faktúry: 190.

Dodávateľ: Strom života, IČO: 00587010, Adresa sídla: Jelenia 7, 811 05 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: predplatné časopisu Stromáčik

Uhradené: 05.09.2018

Zverejnené: 18.09.2018

Cena: 28,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: uhradené preddavkom