Číslo faktúry: 160.

Dodávateľ: ŠEVT, a.s., IČO: 31331131, Adresa sídla: Cementárenská 16, Banská Bystrica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: tlačivá pre MŠ

Uhradené: 23.07.2018

Zverejnené: 06.08.2018

Cena: 13,25 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: