Číslo faktúry: 157.

Dodávateľ: SPONKA s.r.o., IČO: 51132907, Adresa sídla: Štefánikova 817, 020 01 Púchov

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: kancelársky materiál

Uhradené: 19.07.2018

Zverejnené: 06.08.2018

Cena: 68,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: