Číslo faktúry: 155.

Dodávateľ: ZMO, región JE, IČO: 2021177246, Adresa sídla: Trhová 2, Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: zahraničná pracovná cesta - doplatok

Uhradené: 17.07.2018

Zverejnené: 06.08.2018

Cena: 200,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: