Číslo faktúry: 148.

Dodávateľ: DZ AUTO s.r.o., IČO: 47634600, Adresa sídla: 919 02 Dolné Orešany 101

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: odpredaj voza

Uhradené: 16.08.2018

Zverejnené: 06.08.2018

Cena: 300,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: