Číslo faktúry: 134.

Dodávateľ: SIGNATECH spol. s.r.o., IČO: 44690118, Adresa sídla: Družstevná 737/1, 900 89 Častá

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: domové čísla

Uhradené: 09.07.2018

Zverejnené: 12.07.2018

Cena: 52,20 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: