Číslo faktúry: 132.

Dodávateľ: VKÚ Harmanec, s.r.o., IČO: 46747770, Adresa sídla: 971 04 Kynceľová 54

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: mapy

Uhradené: 29.06.2018

Zverejnené: 29.06.2018

Cena: 447,96 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: