Číslo faktúry: 131.

Dodávateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o., IČO: 35950226, Adresa sídla: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: chladnička do ŠJ

Uhradené: 15.06.2018

Zverejnené: 20.06.2018

Cena: 300,50 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: uhradené v hotovosti