Číslo faktúry: 126.

Dodávateľ: Štátna ochrana prírody SR, IČO: 170585520, Adresa sídla: Tajovského 28B, Banská Bystrica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: potvrdenie

Uhradené: 20.06.2018

Zverejnené: 20.06.2018

Cena: 100,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: