Číslo faktúry: 122.

Dodávateľ: BellStav s.r.o., IČO: 46880887, Adresa sídla: 919 03 Horné Orešany 440

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: vodovodná šachta

Uhradené: 19.06.2018

Zverejnené: 20.06.2018

Cena: 250,80 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: