Číslo faktúry: 120.

Dodávateľ: SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35910739, Adresa sídla: Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: oprava poškodenej plynovej prípojky

Uhradené: 18.06.2018

Zverejnené: 20.06.2018

Cena: 367,46 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: