Číslo faktúry: 113.

Dodávateľ: REJK-NET, s.r.o., IČO: 47528176, Adresa sídla: Mierová 1033, 925 52 Šoporňa

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: kamerový systém

Uhradené: 18.06.2018

Zverejnené: 14.06.2018

Cena: 12 991,20 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: