Číslo faktúry: 112.

Dodávateľ: LEDAS, s.r.o., IČO: 35886609, Adresa sídla: Trnavská 70, 821 02 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: verejné obstarávanie - kamerové systémy

Uhradené: 11.06.2018

Zverejnené: 11.06.2018

Cena: 240,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: