Číslo faktúry: 111.

Dodávateľ: MAPA Slovakia Digital, s.r.o., IČO: 45325600, Adresa sídla: Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: prístup do mapového portálu

Uhradené: 05.06.2018

Zverejnené: 11.06.2018

Cena: 1080,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: