Číslo faktúry: 107.

Dodávateľ: Ladislav Kaľuha, DDD Alfa, IČO: 17611512, Adresa sídla: Golianova 34, Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: jarná deratizácia

Uhradené: 31.05.2018

Zverejnené: 31.05.2018

Cena: 60,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: