Číslo faktúry: 106.

Dodávateľ: DOZAMO, s.r.o., IČO: 36274429, Adresa sídla: 919 03 Horné Orešany 835

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: STK a EK Avia

Uhradené: 23.05.2018

Zverejnené: 31.05.2018

Cena: 204,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: