Číslo faktúry: 104.

Dodávateľ: MAJDAN, s.r.o., IČO: 36261297, Adresa sídla: Zámocká 361/3, 919 04 Smolenice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: dovoz podvalov

Uhradené: 22.05.2018

Zverejnené: 31.05.2018

Cena: 180,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: