Číslo faktúry: 101,

Dodávateľ: Akadémia prvej pomoci a bezpečnosti s.r.o., IČO: 50310984, Adresa sídla: Na Zlatej nohe 11, 831 01 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: školenie prvej pomoci DHZ

Uhradené: 21.05.2018

Zverejnené: 25.05.2018

Cena: 40,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: