Číslo faktúry: 99.

Dodávateľ: Ing. Miroslav Polonec, IČO: 14119790, Adresa sídla: Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: Zmeny a doplnky 03/2017 ÚPN obce Lošonec

Uhradené: 25.05.2018

Zverejnené: 25.05.2018

Cena: 1560,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: