Číslo faktúry: 88.

Dodávateľ: SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35910739, Adresa sídla: Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: poplatok za vyjadrenie

Uhradené: 04.05.2018

Zverejnené: 14.05.2018

Cena: 120,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: úhrada v hotovosti