Číslo faktúry: 87.

Dodávateľ: AQUAGAS, spol. s r.o., IČO: 365229725, Adresa sídla: Hurbanova 15, 921 01 Piešťany

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: kombi príruba

Uhradené: 14.05.2018

Zverejnené: 14.05.2018

Cena: 134,30 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: