Číslo faktúry: 86.

Dodávateľ: AQUAGAS, spol. s r.o., IČO: 365229725, Adresa sídla: Hurbanova 15, 921 01 Piešťany

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: vodoinštalačný materiál

Uhradené: 31.12.2099

Zverejnené: 14.05.2018

Cena: 1483,22 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: