Číslo faktúry: 79.

Dodávateľ: Plastika a.s., IČO: 00152781, Adresa sídla: Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: rúry PP korug

Uhradené: 14.05.2018

Zverejnené: 30.04.2018

Cena: 1996,12 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: