Číslo faktúry: 63.

Dodávateľ: Cassis consult, s.r.o., IČO: 35882115, Adresa sídla: Vlčkova 37, 811 04 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: príprava žiadosti pre projekt "Dom smútku - Lošonec - obnova"

Uhradené: 10.04.2018

Zverejnené: 10.04.2018

Cena: 1 000,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: