Číslo faktúry: 58.

Dodávateľ: SLOVGRAM, IČO: 17310598, Adresa sídla: Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: odmeny výkonným umelcom

Uhradené: 13.04.2018

Zverejnené: 10.04.2018

Cena: 38,50 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: