Číslo faktúry: 57.

Dodávateľ: SEZAKO s.r.o., IČO: 36263800, Adresa sídla: Orešanská 11, 917 01 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: odsatie ČOV a čistenie kanalizácie v bytovom dome

Uhradené: 28.03.2018

Zverejnené: 04.04.2018

Cena: 678,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: