Číslo faktúry: 46.

Dodávateľ: Emanuel Milo, IČO: 40625486, Adresa sídla: 900 86 Budmerice 228

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: oprava kotla v KD

Uhradené: 21.03.2018

Zverejnené: 19.03.2018

Cena: 205,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: