Číslo faktúry: 34.

Dodávateľ: ZMO, región JE, IČO: 2021177246, Adresa sídla: Trhová 2, Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: záloha na pracovnú cestu do Čiech

Uhradené: 01.03.2018

Zverejnené: 01.03.2018

Cena: 500,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: