Číslo faktúry: 33.

Dodávateľ: RCY, s.r.o., IČO: 43990711, Adresa sídla: Štúrova 14, 040 01 Košice 1

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: doména, služby webhostingu a e-mail

Uhradené: 26.02.2018

Zverejnené: 01.03.2018

Cena: 124,80 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: