Číslo faktúry: 29.

Dodávateľ: Obec Malženice, IČO: 00312762, Adresa sídla: č. 294, Malženice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: posudková činnosť

Uhradené: 20.02.2018

Zverejnené: 21.02.2018

Cena: 20,29 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: