Číslo faktúry: 25.

Dodávateľ: Asemid s.r.o., IČO: 35865199, Adresa sídla: Bratislavská 78, 911 05 Trenčín

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: zapojenie vianočného osvetlenia

Uhradené: 20.02.2018

Zverejnené: 21.02.2018

Cena: 1572,12 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: