Číslo faktúry: 22.

Dodávateľ: SOFT-GL s.r.o., IČO: 46300287, Adresa sídla: Belehradská 1, 040 13 Košice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ4

Uhradené: 21.02.2018

Zverejnené: 21.02.2018

Cena: 39,24 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: