Číslo faktúry: 282.

Dodávateľ: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., IČO: 31338976, Adresa sídla: Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: vedenie účtu majiteľa

Uhradené: 26.02.2018

Zverejnené: 12.02.2018

Cena: 432,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: