Číslo faktúry: 15.

Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., IČO: 31592503, Adresa sídla: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: ročný prístup na portál VSSR

Uhradené: 22.01.2018

Zverejnené: 01.02.2018

Cena: 96,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: