Číslo faktúry: 13.

Dodávateľ: Branislav Turan, život a zdravie, IČO: 40765938, Adresa sídla: Sotinská 1373/5, 905 01 Senice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: knihy do knižnice

Uhradené: 26.01.2018

Zverejnené: 01.02.2018

Cena: 34,50 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: