Číslo faktúry: 11.

Dodávateľ: Energet, s.r.o., IČO: 34111671, Adresa sídla: Školská 1, 926 01 Sereď

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: odborné poradenstvo

Uhradené: 26.01.2018

Zverejnené: 01.02.2018

Cena: 54,96 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: