Číslo faktúry: 3.

Dodávateľ: ORGECO, s.r.o., IČO: 31433090, Adresa sídla: Bešeňovská cesta 7, 940 64 Nové Zámky

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: vianočné osvetlenie

Uhradené: 26.01.2018

Zverejnené: 01.02.2018

Cena: 1888,46 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: