Číslo faktúry: 1.

Dodávateľ: AGEM Computers, spol. s r.o., IČO: 35692715, Adresa sídla: Panónska 42, 854 01 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: pevný disk

Uhradené: 08.01.2018

Zverejnené: 01.02.2018

Cena: 58,07 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: