Číslo faktúry: 265.

Dodávateľ: Ekoauditor, spol. s.r.o, IČO: 31397727, Adresa sídla: Letecká ulica 370/22, 831 03 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: audit - overenie účtovnej závierky 2016

Uhradené: 03.01.2018

Zverejnené: 04.01.2018

Cena: 240,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: