Číslo faktúry: 264.

Dodávateľ: Spoločnosť mediátorov Slovenska, IČO: 42400295, Adresa sídla: Pekárska 23, Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: povinné vzdelávanie

Uhradené: 11.12.2017

Zverejnené: 28.12.2017

Cena: 50,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: